“เฉลิมชัย” เปิดมหกรรมผลไม้ ชวนชิม “ทุเรียนป่าละอู”หมอนทองจีไอของห้วยสัตว์ใหญ่

เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 มิ.ย.66 ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ กิ่งกาชาด อ.หัวหิน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชมการแสดงจากชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงาน

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อนำของดีของตำบลออกมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนป่าละอูผลไม้นานาชนิด อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง เป็นการส่งเสริมอาชีพ เปิดตลาดให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากผลผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสร้างระบบการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยประชาชนของคนในชุมชนด้วยกันเองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รอง ผว.จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรชาวตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จำกัด, ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เปิดตลาดของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร เช่น ทุเรียนป่าละอู ผลไม้ต่างๆ ในตำบล และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น น้ำตกป่าละอู บ่อมรกต ชมช้างป่า หมู่ภมรผีเสื้อ และนกนานาชนิดเป็นต้น

     นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่า “ทุเรียนป่าละอู”เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ทรงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนนำไปปลูกที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ร.ร.อานันท์ ที่บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2509 จนกลายเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันในพื้นที่ เมื่อนำมาปลูกในพื้นที่ป่าละอูที่มีความพิเศษบนพื้นที่สูง สภาพอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้ได้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ มีรสหวาน เนื้อหนา เหนียว เนียนละเอียด สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งมีความมันมากกว่าความหวาน เม็ดลีบเล็ก กลิ่นไม่รุนแรง ได้รับการยอมรับจากผู้โปรดปรานทุเรียน ว่ามีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์จนได้รับเครื่องหมายสินค้า GI (Geographical Indication) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2557 แสดงถึงแหล่งเพาะปลูกที่เจาะจงแค่ที่ใดที่หนึ่ง เป็นสินค้าเด่นของชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร โดยผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมาย GI ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งได้ร่วมกันรักษาคุณภาพมาตรฐานชื่อเสียงและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้เอาไว้

 

       

ภายในงานจะมีเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่นำผลไม้และพืชผลทางการเกษตร อาทิ เงาะ มังคุด และของดีต่างๆในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ มาจำหน่าย โดยเฉพาะ“ทุเรียนป่าละอู” ทั้งพันธุ์หมอนทองและชะนี ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกได้คัดทุเรียนป่าละอูเกรด A

จากสวนโดยตรงนำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ในราคาเดียวกันทุกร้านกิโลกรัมละ 250 บาทนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตรแฟร์ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องมือการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ สินค้าโรงงานมาร่วมจำหน่ายตลอดงาน.

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์  ผู้สื่อข่าวจ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน