ผู้ป่วยติดเตียงสุขใจอะไรที่พูดไว้ทำได้ทุกอย่าง

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายก อบต.เกาะขนุน นายนิวัตร จาบกุล รองนายก อบต.เกาะขนุน ร่วมกับ รพ.สต. ต.เกาะขนุน

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ใน ต.เกาะขนุน และได้มอบแพมเพิส แผ่นรองซับ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

ตามนโยบายของนายกฯที่ประกาศไว้กับปชช.แจกทุกหมู่แจกทุกผู้ป่วยติดเตียงในเขตอบต.