อุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลทุเรียนหลง – หลิน ลับแลประจำปี 2566

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 22 มิถุนายน 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล (สวนรังสฤษฏ์) ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จ.ส.อ.ธวัชชัย กาวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลทุเรียน หลง – หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เอาใจคนรักทุเรียนถึงถิ่นกำเนิด ทุเรียนหลงลับแล – หลินลับแลระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่มีศักยภาพด้านการเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย โดยมีพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,249,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของพื้นที่ทั้งหมดพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มะขาม สับปะรดห้วยมุ่น มะม่วงหิมพานต์ และมะยงชิด โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งผลไม้” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดปีละประมาณ 4,440 ล้านบาท ทุเรียนหมอนทอง เป็นพันธุ์ที่สร้างมูลค่าสูงที่สุด ประมาณปีละประมาณ 3,300 ล้านบาท เนื่องจากมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และพันธุ์หลินลับแล เป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร เพราะว่าปลูกบนภูเขาสูง อากาศดี ดินดี และมีความอุดมสมบูรณ์ (เรียกว่าภูเขากินได้) ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ได้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว คือ รสชาติหวานมันกำลังดี กลิ่นไม่แรง เนื้อเนียนละเอียด ครีมมี่ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทุเรียนเลิฟเว่อร์ เป็นอย่างมาก จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เมื่อปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล เทศบาลตำบลหัวดง และภาคีเครือข่าย จัดงานเทศกาลทุเรียนหลง – หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP)  อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายได้จากการขายผลผลิตทุเรียนมากขึ้น กระตุ้นให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และรักษาชื่อเสียงทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

 

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ  การจำหน่ายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล หมอนทอง และสายพันธุ์อื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP และอิ่มเอมไปกับมหกรรมอาหาร ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์มากมาย นอกจากนี้ยังมีการประกวดทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนพื้นเมือง และทุเรียนยักษ์, การประกวดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน, การแข่งขันกินทุเรียน, การประกวดหนุ่มชาวสวนและธิดาหลงหลินลับแล, ประกวดธิดาหลงหลินลับแลจำแลง, ประกวดหนูน้อยหลงหลินลับแล, ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การแข่งขันหลงหลิน COVER DANCE, การประกวดนกกรงหัวจุก, การแข่งขันชกมวยไทย และร่วมสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตทุกคืน

นายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์