เลย เริ่มแล้ว’วันโฮม’ งานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณีงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 66 ณ วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.66 สำหรับวันนี้เป็นพิธีเปิดงานวันโฮม หรือวันแรกของงานประเพณีงานบุญ และการละเล่นผีตาโขน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติทยอยเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จนโรงแรม ที่พัก ในเขต อ.ด่านซ้าย อ.นาแห้ว และ อ.ภูเรือ เต็มหมด คาดว่าสร้างเม็ดเงินนับร้อยล้านบาท

 

สำหรับ “ผีตาโขน” เป็นหน้ากาก มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว นำมาสวมใส่พร้อมเครื่องแต่งกายที่มิดชิด แล้วเข้าขบวนแห่แสดงท่าทางต่างๆ ในระหว่างมีงานบุญตามประเพณีประจำปีของท้องถิ่นพื้นบ้าน การเล่นผีตาโขน มีเฉพาะงานบุญประเพณี ที่ภาษาพื้นบ้านอำเภอด่านซ้าย เรียกว่า “บุญหลวง” 

วันที่ 23 มิถุนายน 2566  เป็นวันรวม (วันโฮม) เป็นวันที่ประชาชนตามตำบลหมู่บ้านต่างๆ เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งปกติจะนำบั้งไฟมาด้วย โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 – 05.00 น. ทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเข้ามาประดิษฐานอยู่ที่วัด โดยอัญเชิญก้อนหินจากแม่น้ำหมันใส่พาน ซึ่งสมมติว่าเป็นพระอุปคุตนำมาประดิษฐานไว้ที่หออุปคุต ข้างศาลาโรงธรรม ที่เตรียมจัดไว้แล้ว เชื่อว่าจะสามารป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ ที่จะเกิดในงานได้ เมื่อพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการละเล่นต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น เล่นเซิ้งบั้งไฟ ฟ้อนรำ การแสดงผีตาโขน การแสดงการเล่นต่างๆ เป็นต้น

ส่วนวันที่ 2 ของงาน (วันที่ 24 มิถุนายน 66) ตั้งแต่ตอนเช้าถึงบ่าย จะมีการละเล่นต่างๆ และเวลาประมาณ 14.00 – 15.00 น. จะมีพิธีแห่พระเวสสันดรและพระนางมัทรี เข้าเมือง โดยสมมติให้สถานที่นอกวัดในบริเวณหมู่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย เป็นที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีประทับอยู่ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี และอัญเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เสร็จแล้ว มีขบวนแห่ คือ ทำการแห่เข้าวัด ซึ่งสมมติว่าเป็นเมือง โดยอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้า ถัดไปมีพระสงฆ์ 4 รูป นั่งบนแคร่ตามหลัง ต่อจากนั้นจึงเป็นขบวนแห่บั้งไฟ โดยเอาบั้งไฟมามัดรวมกันบนแคร่และมี “เจ้ากวน” นั่งบนบั้งไฟ มีขบวนการแสดง ผีตาโขน การละเล่น

 

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย