สวนสัตว์ขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Attraction)

(เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Attraction)

ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2566 Smart City Smart Citizen เมือง พลเมือง อัจฉริยะ โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธี ณโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำหรับสวนสัตว์ขอนแก่น มีสะพานเดินชมสัตว์ (Sky Walk)ด้วยการวาดลวดลายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของส่วนจัดแสดงแอฟริกา ด้วยลวดลายของยีราฟสีสันสวยงาม ความยาวประมาณ 100 เมตร สูงประมาณ 15 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอเขาสวนกวาง , อำเภอน้ำพอง , เขื่อนอุบลรัตน์ ด้านล่างของสะพานเดินชมสัตว์ มีม้าลาย ยีราฟ นกกระจอกเทศ อีกด้วย