“นายก หน่อย” สั่ง จนท.เร่งขุดเจาะบ่อบาดาล หลังพบ ปชช.เดือดร้อนด้านน้ำกินน้ำใช้ และการเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งการไปยัง นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หลังได้รับการประสานจากสามพี่น้องท้องถิ่น พบประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำสำหรับการเกษตร ในพื้นที่ของ อบต.สุขไพบูลย์ และ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง

 

 

 

โดยในส่วนของ อบต.สุขไพบูลย์ พบว่าได้รับการร้องขอในการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อดาล สำหรับอุปโภค – บริโภค โดย อบจ.ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชาน ซึ่งหลังจากนี้ อบจ. ก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ชุดขุดเจาะชุดที่ 2 ออกปฏิบัติการเจาะน้ำบ่อบาดาล บ้านประชาไท ต.สุขไพบูลย์ ให้เกษตรกรได้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

 

 

 

 

วนพื้นที่ ทต.เสิงสาง ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าระดับน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนใน ต.เสิงสาง ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง หากฝนทิ้งช่วงจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาจะขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ แต่ด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งทาง ทต.เสิงสาง งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีเครื่องมือในการขุดเจาะบ่อบาดาล จึงขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ซึ่งทาง นายก อบจ. ได้สั่งการให้สำนักช่างส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร จุดขุดเจาะชุดที่ 1 ออกปฏิบัติการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลที่สำนักงาน ทต.เสิงสาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไป.

 

 

 

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา