วท.ฉะเชิงเทรา” จับมือ “ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด” จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิ.ย 66 นายธวัช ถ้วยทองคำ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วท.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดกิจกรรมเผายาเสพติด (บุหรี่) สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนนักศึกษา เพื่อหาสารเสพติดไม่พบว่ามีการเสพยาเสพติด สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนนักศึกษา

จะได้รับความรู้โทษ และอันตรายของยาเสพติด และเป็นการขับเคลื่อนการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในพิธี ณ โดมเอนกประสงค์ วท.ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา