HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พม. หนุนเพจ Because We Care เดินหน้า “รัก…ในวัยเรียน” พร้อมดึงหน่วยเยี่ยมบ้าน รพ.ตำรวจ สร้างความรู้ “เพศกับวัยรุ่น” 

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้ดูแลเพจ Because We Care เปิดเผยว่า วันนี้ เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงการยุติการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 500 คน โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้ง ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงาน

 


พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ครั้งนี้ นับเป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5 ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยุติ ยับยั้ง และร่วมรณรงค์การลดปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดย1) หน่วยเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม “เพศกับวัยรุ่น” สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “สิทธิ อนามัยการเจริญพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ” 2) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย (Cyber Bullying)” สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมาย และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” และ 3) กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 จัดนิทรรศการโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” การเฝ้าระวังปัญหาสังคม และการแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อ ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ คนรุ่นใหม่ ช่วยกันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การยุติการบูลลี่ (Bully) และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม “ESS Help Me” ปักหมุด หยุดเหตุ ของกระทรวง พม. ไม่ว่าจะเป็น คลิป Tiktok และอินโฟกราฟิก เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนๆ และเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้เป้า เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาการบูลลี่ (Bully) และเหตุฉุกเฉินทางสังคม นับเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 

 

ในขณะที่ ผู้แทนสภานักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เห็นว่า การบูลลี่ (Bully) จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจ  ทำให้เราไม่มั่นใจในตนเอง ไม่กล้าทำในสิ่งที่เป็นปมของตนเอง  และไม่กล้าออกไปเจอคนอื่น เพราะฉะนั้น เราต้องไม่สนใจ หลีกเลี่ยงการถูกบูลลี่ (Bully) และเราต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมที่ปราศจากการบูลลี่ (Bully) 

ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง หรือเด็ก เยาวชนอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่จะถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อกระทรวง พม. ทั้งสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม “ESS Help Me” ปักหมุด หยุดเหตุ ใน LINE OA บนมือถือ อีกทั้ง เพจ Because We Care