HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ Pattaya Contest 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสน

วันที่ 28 มิ.ย.66 ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 Pattaya Contest 2023 โดยมีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เผยว่า สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้รับการสนับสนุนจากเมืองพัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเฉพาะด้านสาขาทัศนศิลป์ที่ชาวต่างชาติยอมรับในฝีมือคนไทย

จึงกำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 Pattaya Contest 2023 ขึ้น ในหัวข้อ “เมืองพัทยาวิถีแห่งสีสัน” เพื่อพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท้องถิ่นให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไป ตลอดจนเป็นการต่อยอดสืบต่อเอกลักษณ์มรดกไทยต่อไปด้วย สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับประถมศึกษาตอนต้น 2.มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.มัธยมศึกษาตอนต้น 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. และ 5.ระดับ ปวส. อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ คณบดีสถาลันด้านศิลปะ ศิลปินอิสระ และศิลปินแห่งชาติ มาร่วมตัดสินหาผู้ชนะการประกวดชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 225,000 บาท โดยมีเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในวันที่ 2 ก.ค.66 สามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานตามขนาดที่ระบุไว้ในแต่ละรุ่น แบบไม่จำกัดเทคนิค ในพื้นที่ใดก็ได้ในเมืองพัทยา โดยลงทะเบียนภายในเวลา 10.00 น. และส่งผลงานที่กองอำนวยการบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ในเวลา 18.00 น. ก่อนตัดสินการประกวด วันที่ 7 ก.ค.66 และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 9 ก.ค.66

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี