HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบ.ตร. ลงพื้นที่ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตตำรวจ

ผบ.ตร. ลงพื้นที่ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตตำรวจ นำร่อง โดยมีตัวแทนจากตำรวจทั่วประเทศ เพื่อสร้างตำรวจยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างภาพลักษณ์องค์กร เน้นเสริมบุคลิกภาพ สร้างจิตสำนึกที่ดี มีหลักธรรมนำการทำงาน ภาพรวมพอใจผลการอบรม เตรียมขยายโครงการไปทั่วประเทศ 

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.), พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) , คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ลงพื้นที่ จว.เพชรบุรี รับฟังและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกหน่วยในสังกัด ตร. กำหนดระยะเวลาอบรม 8 วัน (26 มิ.ย. – 3 ก.ค.66) 

 

 

ทั้งนี้ ก่อนฝึกอบรมจะมีการประเมินผู้เข้ารับการอบรม เพื่อประเมินผลการดำเนินการก่อนและหลังการอบรม จากนั้นจะเข้าสู่การอบรมโดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น จว.เชียงราย เทศนาธรรมให้กับข้าราชการตำรวจในหัวข้อที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรม คุณธรรม มีหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การปรับทัศนคติการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม อุดมคติ 9 ข้อของตำรวจ และสอนการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาให้ผู้เข้ารับการอบรมด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักวิชาการสุขภาพจิตการสื่อสารและศาสนาปรัชญา , นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า, นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.ลำปาง และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการ ให้ความรู้ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพร่างกายแบบมืออาชีพ คุณค่าความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางสังคม การดูแลสุขภาพจิต การสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต  อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน มีสุขภาพกายใจ บุคลิกภาพและสภาพจิตใจที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลประชาชน  ครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงาน ในยุคสังคมออนไลน์ต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ เป็นดำริของ ผบ.ตร.ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตของตำรวจ สร้างจริยธรรม คุณธรรม สร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตอบสนองต่อการดูแลพี่น้องประชาชน 

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า “ในยุคสังคมออนไลน์ปัจจุบัน ตำรวจจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกภาพลักษณ์ที่ดี มีจิตการให้บริการ ช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการฝึกอบรมโครงการนี้ขึ้น โดยผลการฝึกอบรม การประเมินเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง เชื่อว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพด้านต่างๆ ได้ดี จึงเห็นว่าควรจะต่อยอดการฝึกอบรมฯ กระจายไปยังศูนย์ฝึกอบรมฯ ของทุกกองบัญชาการต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป เพื่อพัฒนาตำรวจท้้งประเทศให้มีความพร้อมในทุกๆมิติ ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสังคมยุคปัจจุบัน” 

จากนั้นคณะ ผบ.ตร. ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่การก่อสร้างร้านกาแฟ ปันรักษ์ (PunRak) และร้านค้าสวัสดิการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม หน้าค่ายนเรศวร (บริเวณเครื่องบินจำลองขนาดใหญ่) ใกล้สนามยิงปืนฯ โดยมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อเป็นจุดพักผ่อน เช็คอิน ถ่ายรูป สำหรับประชาชนและข้าราชการตำรวจในการเดินทาง คาดว่าจะเปิดทำการได้ในห้วงเดือนสิงหาคม 2566 นี้