HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มหาสารคาม// จัดโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

มหาสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน หลังได้รับงบสนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท

เวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่โดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน พร้อมมอบพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลาและเป็ดไข่ แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ จำนวน 150 ครอบครัว เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ให้สัมพันธ์กับศักยภาพของผู้ดูแลเด็กพิการแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากอาชีพปัจจุบันให้แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ สามารถเป็นอาหารโปรตีนสำหรับเด็กพิการ และยังสามารถให้เด็กพิการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

 

โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลเด็กพิการ จำนวน 150 ครอบครัว แบ่งเป็น อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ครอบครัว อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 50 ครอบครัว และอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 50 ครอบครัว…

 

พิเชษฐ ยากรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม รายงาน