HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

3 ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉช. ปราจีนฯ นครนายก 1 นายก อบจ. และ พลังมวลชนจิตอาสา ร่วมผนึกกำลังแก้ไขปัญหาผักตบชวา จากต้นน้ำปราจีนบุรี

จากปัญหาผักตบชวาจำนวนมหาศาลลอยคลุมทั่วผิวน้ำกำลังเป็นปัญหาในการระบายน้ำอย่างมาก โดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำนครนายก วันที่ 30 มิ.ย. 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสะพานบางขนาก ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี #นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา กับเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน จิตอาสาอาสาสมัคร

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้การสนับสนุนรถแม็คโครเครื่องจักร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตักผักตบชวา ขึ้นจากแม่น้ำ ใส่รถบรรทุกเทท้ายขนย้ายไปกองรวมกันในพื้นที่ เพื่อแปรรูปจัดทำเป็นปุ๋ยต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา