จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและด้อยโอกาส ซึ่งภายในงานได้มีพี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจนำสุนัขและแมวของตนมารับบริการกันจำนวนมาก.

 

 

 

 

 

 

 

ประวิทย์ หัวดอน ผู้สื่อข่าว สุรินทร์ รายงาน