HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เมื่อที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นายตระการ แสนแก้ว ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ 13 แห่ง

 

 

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา กว่า 5 ทศวรรษที่ก่อเกิดสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นสถานศึกษาอาชีวะแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปวช.และ ปวส. ในกลุ่มวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงทั้งกระบวนการบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติจริง จากหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุกมิติ อันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสถานประกอบการที่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 13 แห่งดังนี้

 

 

 

 

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า แอคเคาน์ดิ้ง 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุศรา การบัญชี 3. บริษัท เดอะไนน์ โปรเกรซ จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หม้อสุวรรณ แอร์แอนด์เซอร์วิส 5. ร้านบ้านเกาะค้าไม้ 6. บริษัท ภัณฑิกา กรุ๊ป จำกัด 7. บริษัท สตีม 88 อินโนเวชั่น จำกัด 8. บริษัท บายพาสโฮม จำกัด 9. บริษัท ไลตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด 10.บริษัท ยงบุรีอีเล็คทริคเซลแอนด์ เซอร์วิส 11. บริษัท เอไอเอ จำกัด มหาชน สำนักงานคุณบุญไทย 12. บริษัท เค.ดี.ดีไซด์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 13. บริษัท มีโชค วิสดอม แอสเซ็นด์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นต้น.

 

 

 

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา