ร่วมถวายสักการะและสนทนาธรรมกับ เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส และ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ วัดวรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพานทอง ถวายสักการะและสนทนาธรรมกับพระครูสังฆรักษ์ สุริยา เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางวัดได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้วัดวรพรตสังฆาวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โดยการมอบเตียงผู้ป่วย รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วย เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งนี้ทางจังหวัดชลบุรีพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินโครงการของวัดวรพรตสังฆาวาสต่อไป