โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จิตอาสา ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต ณโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (รพ.พุทธโสธร 2) โดยมี พ.ต.อ ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกฤษดา ซ้อแตง มหาวิริโยทัย รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานัตตนาราม ข้าราชการตำรวจพ่อค้าประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตการเป็นจำนวนมาก

และมีท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ร่วมในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา