HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนฯตะวันออก ร่วมเปิด สตูดิโอสอนศิลปะการออกแบบ เวิร์คช็อป Polka Studio

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่บริเวณหน้าอนามัย ถนนโพธ์ทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี นาย ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสิน กุมภะ อดีต ส.ส.ระยอง 5 สมัย บัญชีรายชื่อ 1 สมัย ร่วมเปิด Polka Studio สตูดิโอสอนศิลปะการออกแบบ, เวิร์คช็อป โดยมี สุสิตา ศรีจรรยา กับ พชรพร แก่นจันทร์ เป็นเจ้าของ เพื่อเป็นสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้มีการเรียนหลักสูตรพิเศษสอนศิลปะการออกแบบ, เวิร์คช็อป เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ และเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งสร้างอาชีพในอนาคต

 

สำหรับรายละเอียดของคอร์ส Polka Studio

-4 ครั้ง / ครั้งละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาคอร์ส 15 วัน ราคา 2,590 พิเศษช่วงโปรลดเหลือ 2,200 บาท

-10 ครั้ง / ครั้งละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาคอร์ส 1 เดือน ราคา 4,500 พิเศษช่วงโปรลดเหลือ 3,900 บาท

-20 ครั้ง / ครั้งละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาคอร์ส 2 เดือน ราคา 8,060 พิเศษช่วงโปรลดเหลือ 6,590 บาท

– ในกรณีที่ขาดเรียนสามารถเรียนชดเชยได้ภายในระยะเวลาของคอร์สนั้น
– รอบเช้า 09:30 – 12:30
– รอบบ่าย 13:30 – 16:30
– รอบเย็น 17:30 – 19:30

(โปรโมชั่น ลด 15%  ทุกคอร์ส ถึงวันที่ 30 กันยายน นี้)

ส่วนรายละเอียดของวิชาต่างๆ ประกอบไปด้วย Basic Drawing | วาดเส้นพื้นฐาน สอนพื้นฐานการเหลาดินสอ EE ที่ถูกต้อง ฝีกลากเส้น น้ำหนักมือ น้ำหนักแสงและเงา (Light & Shade) การขึ้นร่างรูปทรงพื้นฐานต่างๆ (Basic from) หลักวิธีการจัดองค์ประกอบของภาพ (Compositton)

Advance Drawing | วาดเส้น เป็นการต่อยอดจากการวาดพื้นฐานสู่ การวาดหุ่นนิ่ง (Still Life) การวาดโครงหน้า (Portrait) และ สัดส่วนคน (Figure) และวางแผนการสอบเข้ามหาลัย รวบรวมผลงาน (Portfolio) สำหรับน้องๆที่สนใจต้องการเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับสาขาศิลปะโดยตรง

 

Visual Communication Design | ออกแบบนิเทศศิลป์ สอนและทำความเข้าใจกระบวนการคิดในการออกแบบเบื้องต้น เรียนรู้ทฤษฎีสี พื้นฐานการใช้สี และองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ออกแบบโลโก้ (Logo) และไอคอน (Icon) รวมทั้งออกแบบ Charater ต่างๆสำหรับงานนิเทศศิลป์ นำต่อยอดไปใช้ในสื่อต่างๆ งานโฆษณา หรือ ภาพประกอบ (Illustration) ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวางแผนการสอบเข้ามหาลัย การรวบรวมผลงาน (Portfoilo) สำหรับน้องๆที่สนใจต้องการเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

Product Design | ออกแบบผลิตภัณฑ์ สอนและทำความเข้าใจกระบวนการคิดในการออกแบบเบื้องต้น เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ (Design) หลัการวัด Scale ต่างๆในงานออกแบบ รวมทั้งหลักการวาด Perspective พื้นฐาน เรียกรู้ประเภทของวัสดุ (Material) สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เผื่อนำไปต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานของน้องๆ (Sketch design) และวางแผนการสอบเข้ามหาลัย การรวบรวมผลงาน (Portfoilo) สำหรับน้องๆที่สนใจต้องการเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

Composition Design | องค์ประกอบศิลป์ เรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ และทัศนธาตุต่างๆ เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ เผื่อนำไปต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานของน้องๆ (Sketch design) และวางแผนการสอบเข้ามหาลัย การรวบรวมผลงาน (Portfoilo) สำหรับน้องๆที่สนใจต้องการเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์

Fashion Design | ออกแบบเครื่องแต่งกาย เรียนรู้การวาดหุ่น Figure Fashion พื้นฐาน รวมถึงสัดส่วนที่ถุกต้องและลักษณะท่าทางต่างๆ วิธีกระบวนการคิดในการออกแบบเบื้องต้น การสร้าง collection สอนประวัติศาตร์แฟชั่น research ข้อมูล รวมถึงการทำ moodboard สำหรับงานออกแบบเสื้อผ้า เผื่อนำไปต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานในสไตล์ของน้องๆ (Sketch design) และวางแผนการสอบเข้ามหาลัย การรวบรวมผลงาน (Portfoilo) สำหรับน้องๆที่สนใจต้องการเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

 

 

Jewelry Design | ออกแบบเครื่องประดับ สอนและทำความเข้าใจกระบวนการคิดในการออกแบบ เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น (Design) ศึกษาเรื่องของวัสดุ (Material) เทคนิคการใช้สีน้ำ เรียนรู้วิธีการเขียนแบบ สำหรับงานออกแบบเครื่องประดับ เผื่อนำไปต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานในสไตล์ของน้องๆ (Sketch design) และวางแผนการสอบเข้ามหาลัย การรวบรวมผลงาน (Portfoilo) สำหรับน้องๆที่สนใจต้องการเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบเครื่องประดับ

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/polka.studio.th?mibextid=LQQJ4d หรือโทร. 090-975-1749 , 083-9465692

 

น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.เมย์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน