เมืองพัทยาปิดช่องทางการจราจรบริเวณทางลอดทางแยกอุโมงค์พัทยากลางหนึ่งเลน เร่งติดตั้งไฟส่องสว่าง 550 ดวง เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้ถนน

ตามที่มีประชาชนและผู้ใช้ถนนผ่านทางลอดทางแยกอุโมงค์พัทยากลางร้องเรียนเรื่องไฟส่องสว่างที่เริ่มชำรุดทรุดโทรม ส่งผลให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ก่อนเมืองพัทยาจะเร่งหางบประมาณมาดำเนินซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนนั้น

ล่าสุด วันที่ 12 ก.ค.66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางลอดทางแยกอุโมงค์พัทยา

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวเมืองพัทยาได้สนับสนุนงบประมาณแก้ไขโดยทำการติดตั้งไปแล้ว 100 ดวง แต่ก็พบว่ายังไม่เพียงพอ จึงได้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบอีบีดดิ้งเพื่อแก้ไขอย่างครอบคลุม

ซึ่งได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจึงเป็นที่มาของวันนี้ ซึ่งผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างจำนวน 550 ดวง เป็นดวงไฟส่องสว่างที่กินไฟน้อยเนื่องจากเป็นระบบแอลอีดีที่ใช้วัตต์น้อย ซึ่งการดำเนินการจะต้องปิดถนนหนึ่งช่องทางการจราจรเพื่อติดตั้งวันที่ 12-13 ก.ค.66 นี้ตั้งแต่ 09.00-18.00 น.

โดยในวันนี้เริ่มจากฝั่งขาเข้าสัตหีบ ซึ่งจะมีการปิดช่องทางการจราจรบริเวณทางลอดทางแยกอุโมงค์พัทยากลางหนึ่งเลน เพื่อเร่งติดตั้งไฟส่องสว่าง และในวันพรุ่งนี้จะดำเนินการในส่วนของฝั่งขาเข้าชลบุรี ซึ่งจะมีการปิดช่องทางการจราจรหนึ่งเลนด้วยเช่นกัน

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี