HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เขื่อนรั่ว!ชาวบ้านไร่ร้องเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ 13 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่บริเวณหมู่บ้านไร่เครา หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านในพื้นที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมีความเดือดร้อนอย่างหนัก ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการกับประชากรที่อาศัยในพื้นซึ่งมีจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นตามลำดับ

 

 

 

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก สร้างขึ้นโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐบาลได้สร้างขึ้นมอบให้ราษฎรในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกัน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีอายุ 23 ปี ซึ่งขณะนี้น้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาเหลือปริมาณน้อยเพียงติดก้นอ่าง และฝายกักเก็บชลอน้ำบริเวณด้านล่างของอ่างถล่มพังเสียหาย ทำให้ไม่สามารถกักเก็บชะลอน้ำได้ ปัจจุบันมีสภาพแห้งขอด ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยต้องสลับแบ่งน้ำกันใช้เพื่อประทัง 1-2 วันครั้ง

น.ส. อภิอรอินท์ หวั่นวะดี ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไร่เครา และเป็นผู้ใช้น้ำประปาจากแหล่งน้ำเขาคันหอก เล่าว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งมีจำนวนมากกว่า 500 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ แหล่งผลิตน้ำประปาที่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้งที่อาศัยอยู่ส่วนบนและส่วนล่างต้องหาภาชนะกักตุนน้ำไว้ใช้ เนื่องจากทางประปาหมู่บ้านมีการสลับแบ่งการจ่ายน้ำให้ชาวบ้านใช้เป็นโซน 1-2 วันจึงจะปล่อยน้ำให้ชาวบ้านใช้ 1 ครั้ง ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต้องอาศัยอยู่กับสภาวะแบบนี้มานานหลายปีแล้ว เนื่องจากอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำดิบมีการรั่วไหล ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณมากเหมือนแต่ก่อน และในปัจจุบันแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายชะลอน้ำด้านล่างก็พังถล่ม ทำให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างจนหมด คนและสัตว์เลี้ยงแทบไม่มีน้ำใช้ แต่โชคยังดีที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้ประกอบอาชีพทำการเกษตร มิฉะนั้นอาจทำให้ขาดแคลนน้ำหนักมากกว่านี้ จึงอยากวอนขอให้หน่วยงานภาครัฐและส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นใจเข้าช่วยเหลือการจ่ายน้ำให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยแก้ไขแหล่งกักเก็บน้ำไม่ให้รั่วไหล และซ่อมแซมจุดที่พังทลายให้ดีเหมือนเดิม เพราะบริเวณจุดนี้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุด

ศวิส  รำราญรมย์/ จ.ประจวบคีรีขันธ์