ป.ป.ช.ตรัง ตรวจสอบกองทรายพื้นที่เจ้าท่า ร้องเจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์

วันที่ 13  ก.ค.  2566 ที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 กรมเจ้าท่า อ.กันตัง จ.ตรัง นายบัญฑิต คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง และเครือข่ายชมรมตรังต้านโกงภาคประชาชน ปลัดอำเภอกันตัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง เจ้าท่าภูมิภาค ตรัง ลงพื้นที่ร่วมเฝ้าสังเกตการณ์การเปิดประมูลทรายน้ำเค็มที่ได้จากขุดลอกโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำกันตัง จำนวน 22,064.04 ลูกบาศก์เมตร โดยการขายทอดตลาด ราคากลาง 617,793.12 บาท ซึ่งกองไว้ บริเวณริมฝั่งหน้าสวนสาธารณะเทศบาลเมืองกันตัง จำนวน 19,969.09 ลบ.ม. ข้างท่าเทียบเรือกันตัง จำนวน 1,086.89 ลบ.ม. และลานเทกองท่าเรือกันตัง จำนวน 1,008.06 ลบ.ม. อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวน 3 กอง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด คือ นายสมบัติ ยวนยี่ ประธานกรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ นายศักย์ศรณ์ สัสดีกุล นายช่างเครื่องกล นายอนันต์ หนูสง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่ากองทรายดังกล่าวสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้าน ผู้ใช้เส้นทาง มา 3 ปีเศษแล้ว ต้องการให้นำกองทรายเหล่านี้ออกจากพื้นที่ ซึ่งทางนายจรัล ดำเนินผล ผอ.สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ได้มีการชี้แจงว่า ทรายดังกล่าวทางคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้เห็นชอบว่าทรายบางส่วนนำมาใช้ในที่สาธารณะประโยชน์จึงได้ขอแก้ไขอนุมัติสัญญา ให้กับเทศบาลต่าง ๆ ประมาณ 30 คิว แต่ระหว่างทำการส่งมอบทรายทางผู้บริหารเทศบาลหมดวาระ ชุดรักษาการเขาไม่สะดวกกับการรับทราย ทรายที่เอามากองไว้ก็ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ทางเจ้าท่าจึงทำเรื่องขออนุมัติทางกรมเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานทางราชการบางส่วน ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่ขอ แต่ติดอยู่ที่ไม่มีงบประมาณมาขน ซึ่งทางเราก็ไม่มีงบในส่วนนั้น ซึ่งต่อมาทางผู้บริหารชุดใหม่แจ้งว่ายังต้องการทรายส่วนนี้อยู่ ซึ่งได้ให้กองช่างมาสำรวจว่าทรายปัจจุบันยังเหลือเท่าไหร่เพื่อจะทำการส่งมอบ ซึ่งปริมาณทรายที่เหลือ จำนวน 22,064.04 ลูกบาศก์เมตร แต่ต่อมาทางเทศบาลขาดเอกสารสิทธิ์ที่จะเอาทรายไปถม เพราะทางหน่วยงานของตนการที่เอาทรายไปถมต้องมีที่ยืนยันชัดเจนตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงชี้แจงไปทางเทศบาลว่าจะไม่ส่งมอบทรายให้ ซึ่งตนเองยอมรับว่าที่ผ่านมาโดนหลายกระทง ตนเองต้องการทำให้มันจบ ส่วนในวันนี้ที่ไม่มีผู้ประกอบการเข้ามา คือ ราคากลาง ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมตรวจสอบได้ราคาที่ 13 บาทกว่า แต่ขายไม่ได้เพราะตามกฏหมายราคาที่ดินการขายทอดตลาดราคาที่น้อยสุดให้ขายอยู่ที่ 38 บาท ซึ่งเป็นราคากลางที่มาของวันนี้ ส่วนทรายตัวนี้ราคาไม่สามารถเทียบเคียงกับทรายอื่นได้ เพราะเป็นทรายน้ำเค็ม เหมือนกับทรายถมอย่างที่ชลประธานขุด ราคาอยู่ที่ 100 กว่าบาท ซึ่งทั้งนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วแจ้งเจ้าท่าว่าเราขายอยู่ที่ 28 บาท เมื่อมันขายไม่ได้ในวันนี้ตนเองจะทำเรื่องไปที่กรมเพื่ออนุมัติขอความเห็นชอบให้ลดราคาลง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา 40-45 วัน แต่ต้องดูระเบียบกฎหมายว่าเปิดช่องได้หรือไม่ ทั้งนี้ที่เปิดประมูลขายทรายก็เพื่อให้ทุกอย่างสิ้นสุด แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชน

นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ติดตามการประมูลทรายได้มาจากการขุดลอกจากแม่น้ำตรังมาทิ้งที่บริเวณท่าเรือกันตัง 3 ปีเศษแล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้มีประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ป.ป.ช. และสำนักงานจังหวัดในหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อให้เข้ามาดูแล ว่าทรายนี้ที่มีการขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำตรังปรากฏว่ายังกองโยไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือมีการรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งการขุดลอกเจ้าท่าได้ดำเนินการเปิดประมูลวันนี้ แต่ผลปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดมายื่นขอประมูลจำนวน 22,064.04 ลูกบาศก์เมตรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จาการสอบถามเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าราคาที่กำหนดไว้ ราคาลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท ซึ่งผู้ที่ประมูล เขาให้ข้อมูลว่าราคาค่อนข้างจะสูงที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากทรายที่ขุดลอกมานั้นเป็นเป็นทรายอยู่ในน้ำเค็มไม่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้ ใช้ได้แค่ถมที่เท่านั้นเอง ซึ่งเขามองว่าการที่จะซื้อหรือประมูลไปแล้ว อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปใช้ประโยชน์ หรือจะไปหากำไรทางธุรกิจวันนี้จึงไม่มีผู้มาประมูล ซึ่งทางสำนักงานขุดลอกของเจ้าท่าคงจะต้องมีการที่จะไปประเมินที่จะเปิดประมูลครั้งต่อไป ว่าจะมีการลดราคาหรือไม่ที่จะให้ผู้มาประมูลในราคาที่เหมาะสมต่อไป


ทางด้าน นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ทาง ป.ป.ช. ตรัง ได้รับเรื่องร้องเรียนให้มาตรวจสอบเรื่องเจ้าหน้าที่ของรับปล่อยปละละเลยในการจัดการทรายจำนวน 3 จุด ซึ่งมีปริมาณกว่า 2 หมื่นคิว ซึ่งกองไว้กว่า 3 ปีแล้ว ยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งปรากฏว่าทรายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขึ้นตอนขายทอดตลาด ทาง ป.ป.ช. เองได้ลงมาสังเกตการณ์การจัดการ การตั้งราคากลางเพื่อจะปรับโครงสร้างในการประมูลขายต่อไป ซึ่งปรากฏว่าวันนี้ยังไม่มีผู้มาประมูล และทางเจ้าท่าจะปรึกษากับส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งว่าจะลดราคาได้หรือไม่จากราคา 28 บาท ซึ่งผู้ประกอบการสามารถซื้อได้ 13 บาท เท่านั้น ในส่วนการลดราคาได้หรือไม่อย่างไรก็อยู่ในส่วนของเจ้าท่า ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้เร่งรัดตามกฎหมาย อย่าละเลยเพิกเฉยตามที่ชาวบ้านร้องว่าผ่านมา 3-4 ปีแล้วยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด บดบังทัศนียภาพ เส้นทาง ขาดการพัฒนา หรือสูญเสียในการพัฒนารวมถึงการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของเทศบาลกันตัง

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม / จ.ตรัง