HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประธานบอร์ด อพท. พร้อมผลักดันเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์แห่งภาพยนตร์ของยูเนสโก้ในปี 2570

วันที่ 14 ก.ค.66 ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมบอร์ดบริหาร นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 และคณะ ได้เดินทางเข้าพบนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อพูดคุยหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับเมืองพัทยา

โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนผลักดันให้เมืองพัทยาดำเนินการเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งภาพยนตร์ของยูเนสโก้ในปี 2570 ที่ผ่านมาเมืองพัทยา ได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องถือว่า มีความคุ้นชินในการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว จึงอยากให้ อพท.ช่วยในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของภาครัฐ

ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเมืองพัทยา เพราะถือว่าทำงานร่วมกันมานานและหลายโครงการที่เกิดขึ้นและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง โครงการตลาดจีนชากแง้ว โครงการพัฒนาชุมชนบ้านนาเกลือ โครงการหนังกลางเมือง โดยใช้ Solf Power เป็นการขับเคลื่อน จนกลายเป็นโครงการที่มีชื่อเสียง ซึ่ง อพท. ก็พร้อมให้ความร่วมมือโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จะดูแลในพื้นที่นี้

เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี