HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผกก.-สว.จร.สภ.พัทยา เข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศคูเวตหารือแก้ปัญหาแก๊งแว๊นอาหรับป่วนเมือง

วันที่ 17 ก.ค.66 มีรายงานว่า พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ได้เดินทางมาเข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศคูเวต โดย Brigadier – Faisal ALsuwaileh ทูตานุทูตคูเวต – กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย Colonel.Faisal Ali Sweileh ทูตานุทูตคูเวต – กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย และ Abdulmohsen AlRefai เลขานุการสถานเอกอัครราชทูต คูเวต – กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการแก้ปัญหากรณีที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มชาวอาหรับเช่ารถ จยย.มาขับขี่เป็นจำนวนมาก ในละแวกพัทยาใต้ และได้นำข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ(ชาวคูเวต) ประสบอุบัติเหตุจำนวนหลายครั้ง โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอย่างเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ทางสถานฑูตได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณที่ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยชาวคูเวตเป็นอย่างดี และได้ทราบเกี่ยวกับปัญหาการขับขี่ของกลุ่มชาวคูเวตที่เช่ารถจยย. ในพื้นที่พัทยาแล้ว จะรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับทางนักท่องเที่ยวหรือประชากรชาวคูเวตที่จะเข้ามาในประเทศให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี