สมาชิกสภา เขต 4 ร่วม ประธานชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองพัทยาใต้

หลังพบยังไร้การแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมย้ำแย่เต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล

นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส พร้อมด้วย นายสุชาติ ขุนเจ๋ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขยต และ นายสุขราช กาลรา ประธานชุมชนวอล์กกิ้งสตรีท ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองพัทยาใต้ หลังจากเมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมาหลายหน่วยงานภาครัฐ ทั้งอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ได้ผนึกกำลังในการทวงคืนที่สาธารณะประโยชน์ ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน เนื่องจากพบว่ามีผู้ประกอบการแนวคลองพัทยาใต้ได้ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกลำแนวทางสาธารณะ อีกทั้งยังมีการปล่อยของเสียสิ่งปฏิกูลลงงคลอง ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมตลอดแนวคลองเสื่อมโทรม ส่งกลิ่นเหม็น แม้ที่ผ่านมาเมืองพัทยาจะมีการลงพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไข แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเลย ทั้งโครงการคลองสวยน้ำใส

 

นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 เปิดเผยว่า ปัญหาคลองพัทยาใต้นั้นที่ผ่านมาได้มีการติดตามและตั้งกระทู้ถามในสภาเมืองพัทยามาอย่างแต่เนื่อง แม้ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารจะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการเอาคืนที่สาธารณะและการทิ้งขยะและปล่อยสิ่งปฏิกูลลงคลอง แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่มีการดำเนินการในด้านเลย ไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขและปล่อยปัญหาทิ้งไว้มานานกว่า 10 ปี จนปัจจุบันสภาพคลองพัทยาใต้มาถึงจุดเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ขยะลอยเกลื่อนาคลอง ส่งกลิ่นเหม็น มีคราบของเสียลอยตลอดแนวคลองพัทยาใต้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านและสงผลถึงภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจเมืองพัทยาเสียหาย ด้วยคลองพัทยาใต้อยู่ในแหล่งเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรี ทั้งนี้อยากให้ฝ่ายบริหารเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาคลองพัทยาใต้อย่างจิงจัง อย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จนสภาพคลองพัทยาใต้ไม่เหลือสภาพอะไรที่เป็นคอลงแล้วในขณะนี้ และเมื่อเอาคืนพื้นที่สาธารณะได้แล้วก็ควรมาดำเนินการพัฒนาให้คลองแห่งนี้มีสภาพที่ดี ตามที่เมืองพัทยาเคยจะมีโครงการคลองสวยน้ำใส ต่อไป
ด้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณคลองพัทยาใต้ เปิดเผยว่า ทุก ๆวันจะมีผู้ประกอบการที่อยุ่แนวคลองพัทยาใต้โยนขยะและปล่อยสิ่งสิ่งปฏิกูลลงคลองทุกวัน ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการอะไรเลยกับผู้ประกอบการที่ปล่อยของเสียและทิ้งขยะลงคลอง เดิมสมัยก่อนคลองพัทยาใต้สภาพน้ำไม่ได้ดำและส่งกลิ่นเหม็นเหมือนทุกวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาการลงพื้นที่พบว่าปัจจุบันสภาพคลองพัทยาใต้ มีสภาพเสื่อมโทรม ผู้ประกอบการแนวคลองมีการปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงคลอง อีกทั้งตลอดแนวคลองมีขยะมูลฝอยลอยเต็ม น้ำในคลองมีกลิ่นเหม็นเป็นสีดำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้พื้นที่คลองพัทยาใต้ยังอยู่ในย่านแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองพัทยา อย่างถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท แต่ยังถูกปล่อยปะละเลย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคลองพัทยาใต้อย่างจริงจัง ทำให้สภาพคลองพัทยาใต้เสื่อมโทรมไม่สมกับเป็นคลองที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำของเมืองพัทยา