นายอำเภอแปลงยาว ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา