HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์ ให้ จนท.ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ และ สนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ก.ค.2566 กลุ่มงานพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ และ สนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ การเข้าที่เกิดเหตุ และการเก็บวัตถุพยานในการเข้าตรวจ และ รักษาสถานที่เกิดเหตุ สภาพศพ

 

 

 

 

 

 

 

โดยไม่ทำลายวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคระบาดในที่เกิดเหตุ

รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสามารถเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และป่อเต็กติึ๊งรวมจำนวน 84 นาย

 

 

 

 

 

 

 

โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการศพกรณีเกิดจากภัยพิบัติ, การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ และการสนับสนุนช่วยแพทย์ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ

ในการนี้ พล.ต.ต.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม.

 

 

 

 

 

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าว TOP NEWS