HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โคราชเตรียมรับมือ “พายุตาลิม” เร่งขุดลอกเปิดทางน้ำ กันน้ำท่วมเขตเมือง

วันนี้ (19 ก.ค. 2566) นายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งกำชับไปยัง 32 อำเภอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเป็นประจำ

 

 

 

 

 

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ รวมทั้ง เทศบาลนครฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ร่องน้ำข้างทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟบ้านเกาะ ถึงแก้มลิงประตูระบายน้ำข่อยงาม และบริเวณทางลอดรางรถไฟ เพื่อเปิดทางน้ำและเตรียมพร้อมการรับสถานการณ์ฝนตกป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทคโนวิลเลจ ถนนสุรนารายณ์ และถนนคอสะพานกลับรถหลังสถานีรถไฟบ้านเกาะ และชุมชนอื่นๆในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา

นอกจากนี้ มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

 

 

 

 

 

 

มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่มักเกิดน้ำท่วมขังสะสม รวมไปถึงทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลระบายน้ำของประตูระบายน้ำข่อยงาม เพื่อให้มวลน้ำไหลผ่านเขตเมืองโดยเร็วที่สุด.

 

 

 

ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ