พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างป่า เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ อ่างเก็บน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างป่า เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษาฯ พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตะเกียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และจิตอาสาเข้าร่วมพิธี โครงการปลูกพืชอาหารช้างป่า ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำภูไทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า ลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ประชาชน และองค์กรต่างๆ ภาครัฐและเอกชนในการปลูกพืชอาหารช้างป่า โดยในวันนี้จะดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ป่า จำนวน 72 ต้น จัดทำโป่งเทียม จำนวน 2 แห่ง และหว่านเมล็ดหญ้าเพื่อเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมแปลงพืช

ปัจจุบันพื้นที่ป่าภาคตะวันออกประสบปัญหา ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ทั้งในเรื่องการทำลายพืชผลทางการเกษตรทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง และการทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต โดยปัญหาดังกล่าวสาเหตุหนึ่งมาจากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขาดแคลนแหล่งอาหาร จึงมีการปลูกพืชอาหารเสริม เพื่อเป็นอาหารของช้างป่า และให้เพียงพอต่อความต้องการและยังเป็นการป้องกันไม่ให้ออกไปสร้างความเสียหายพืชผลทางการเกษตร สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา