ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ,พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการฝ่ายทหาร กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ,ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ,จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน และประสานข้อมูลด้านการข่าว

 

 

 

 

พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ ตม.ศรีสะเกษ ได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหิน จำนวน 3 แห่ง

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, การใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับแต่อย่างใด

 

 

 

 

การตรวจบูรณาการฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน,พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561),กฎหมายประกันสังคม,การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง ,การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือว พ.ศ.2522 ,การตรวจสุขภาพประจำปี,การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน,การพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ.

 

 

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ