ผอ.ทสจ.เมืองช้าง เปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 19 ก.ค. 2566 ที่ห่องประชุม องค์การนิหารส่วนตำบลไผ่ นายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ณ ห้องประชุมองคืการบริหารว่วนตำบลไผ่ โดยมีพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ป่าดงหินล้ม ตำบลไผ่เข้าร่วมในโครงการจำนวน 50 คน โดยมีนายนครินทร์ กองทุน นายก อบต.ไผ่ นายบรรเจิด สีสด กำนัน ต.ไผ่ นายธีระยุทธ สมตน อดีตผู้เชียวชาญกรมป่าไม้ ผู้แทนจากฝ่ายปกครองอำเภอรัตนบุรี พร้อมผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนตำบลไผ่ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

ด้านนายสมศักดิ์ พิมพ์แต้ม ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวพระราชดำริ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ขยายผล(ปิดทองหลังพระ) ให้กับหมู่บ้านที่อยู่รอบโครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงคืเพื่อ สร้างความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ และเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ)

 

 

 

 

 

 

โดยมีกิจกรรม ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อมทั่วไป การร่วมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ และเฝ้าระวัง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

 

ด้านนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ด้านนายกรัณย์พล แสงทอง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการครั้งนี้เน้น กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ในใจคนก่อน และร่วมปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในการร่วมกันดูแลและรักษาป่าในพื้นที่สมบูรณ์ต่อไป

 

จากนั้นคณะผู้ร่วมงานและผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ต่างรู้สึกยินดีที่หน่วยงานทางภาครัฐได้ให้ความสนใจและเข้ามาร่วมดูแลเสริมกำลังใจ ในการที่จะร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าในในท้องถิ่นตนเองให้ยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

ภาพ/ข่าว พีรชัย วงษ์เลิศ ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์