เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จัดการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายสมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สถานีตำรวจเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี
กรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน กวาดล้างพื้นที่ในเรือนจำอย่างจริงจัง เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้าม ภายในเรือนจำให้หมดไป และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความโปร่งใส โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการจู่โจมตรวจคันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปราบปรามจับกุม หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการติดต่อสั่งค้ายาเสพติดภายในเรือนจำ

เรือนจำกลางจะเชิงเทรา จึงมอบหมายให้ข้าราชการของเรือนจำฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 175 คน เข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตรวจค้นเรือนนอน/สัมภาระของผู้ต้องขัง ตลอดจนตัวผู้ต้องขังและสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจำฯ โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังภายในเรือนจำเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ไม่พบสารยาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้าม

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา