ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นนโยบายฟื้นฟูจังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้าราชการกับนายมาร์ค กู๊ดดิ่ง (H.E. Mr. Mark Gooding HM Ambassador to Thailand) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นนโยบายฟื้นฟูจังหวัดชลบุรี

 

ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวโน้มการลงทุนของชาวต่างชาติในพื้นที่ EEC นโยบายการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีพันตำรวจเอก โสฬส เอี่ยมสอาด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี น.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี น.ส.นภาพร แช่มเฉย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือ