HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุนกว่า 11 ล้าน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับตำบลให้สูงขึ้น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 #นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา #นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 โครงการ รวมเงินอุดหนุน ทั้งสิ้น 11,910,000 บาท โดยมีนายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนจำนวน 4 โครงการ

มีดังนี้
1. โครงการพัฒนาห้องผ่าตัดศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพานอล (Flat panal Detector) จำนวน 9,240,000 บาท
2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จัดซื้อแผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอลแบบไร้สาย จำนวน 1,490,000 บาท
3.โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์ตามมาตรฐานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลบางคล้า จัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 980,000 บาท
4.โครงการรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 200,000 บาท
โดยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับประชาชนให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา