HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรบนหลังช้าง 37 เชือก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์บนหลังช้างแห่งเดียวในโลก มีพระสงฆ์ 71 รูปนั่งรับบิณฑบาตรบนหลังช้าง 37 เชือก เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีและตักบาตรบนหลังช้างเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การตักบาตรบนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนของงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างประจำปี 2566 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับผิดชอบในการจัดขึ้น โดยพระสงฆ์และสามเณรได้ขึ้นนั่งบนหลังช้าง เข้ารับสิ่งของจำนวน 4 จุด รอบอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งได้ทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีการนำอัฒจรรย์เหล็กหันหลังเข้าหากัน ทิ้งช่องบริเวณตรงกลาง เพื่อให้ช้างนำพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนหลังเดินเข้ารับบิณฑบาตจากผู้คนที่ใส่บาตร โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างตื่นตาตื่นใจกับการได้ทำบุญ และได้บริจาคเงินทำบุญกับช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ และ สัตว์มงคล ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานด้วย

 

 

 

 

 

 

โดยพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์พากันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล รับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างขึ้น และเป็นงานประจำปีที่มีความสำคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ในการเผยแพร่งานให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์