นายกสมาคมการค้าไทย-เหลียวหนิง พาคณะนักธุรกิจ จากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ เมืองเซิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน

นายชนะพล คลังรุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าไทย-เหลียวหนิง นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามอิเล็คทริคแอนคอนสตรัคชั่นจำกัด น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ ผู้จัดการทั่วไป และ นางสาวสิรสา บริบูรณ์ เลขานุการ เข้า เยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า TBEA SHENYANG TRANSFORMER GROUP Co.,LTD บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลก ของเมืองเซิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

โดยมี นายชนะพล คลังรุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าไทย-เหลียวหนิง Mrs.Cui Yuanzhong ผู้อำนวยการธุรกิจนานาชาติ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้