เปิดอาคารศูนย์ปฎิบัติงาน ป.สภ.สัตหีบ หลังใหม่ทันสมัย ได้มาตรฐานพร้อมบริการประชาชน

พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบเป็นประธานในพิธี เปิดอาคารศูนย์ปฎิบัติการงานป้องกันและปราบปราม สภ.สัตหีบ หลังใหม่ โดยมี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการทหารเรือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พระวชิรคุณากร เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมเหนือประตู ศูนย์ปฎิบัติการงานป้องกันและปราบปราม สภ.สัตหีบ เพื่อความเป็นสิริมงคล

พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ กล่าวว่า สภ.สัตหีบ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวสัตหีบตลอดมา จวบจนถึงปัจจุบัน อาคารบางส่วนมีสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทาง สภ.สัตหีบ จึงมีความคิด จัดสร้าง อาคารศูนย์ปฎิบัติการงานป้องกันและปราบปราม สภ.สัตหีบ หลังใหม่

โดย พระเดชพระคุณ พระวชิรคุณากร เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมบริจาคเงิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ จำนวน 500,000 บาท และยังมี ภาคประชาชน ที่ร่วมกันบริจาคเงินอีกส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาจัดสร้างทดแทนหลังเก่า เพื่อให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตอบสนองการใช้งาน มีภูมิทัศน์และบรรยากาศที่ดีเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตำรวจ สภ.สัตหีบ งานป้องกันและปราบปราม อย่างดียิ่ง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี