เปิดแข่งขันกีฬาโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ “ราชพฤกษ์เกมส์” ปี 66

วันที่ 15 ก.ย.66 ที่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ “ราชพฤกษ์เกมส์” ประจําปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ กล่าวรายงาน และบาทหลวงวิบูลย์ ลิมปนวุฒิ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้มีนายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด และนายพิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วม

 

สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ประจําปีการศึกษา 2566 จัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สี ประกอบด้วย สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง โดยมี คณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนพาเหรดจากน้องๆ แต่ละสี พร้อมการแข่งขันในรายการต่างๆ อาทิ การแข่งขันวิ่ง 50 เมตร, การแข่งขันวิ่งสามขา, การแข่งขันวิ่งตีกอล์ฟคนจน, การแข่งขันส่งบอลจากมือสู่มือ, การแข่งขันคีบไข่คืนแม่ไก่, การแข่งขันลอดห่วงเอาตัวรอด และการแข่งขันกินวิบาก ฯลฯ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน

ด้านนายวุฒิศักดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา” และขอให้น้องๆ นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี