ปิดเขาใหญ่ 22 กันยายน จัดกิจกรรม ปลอดรถ 2023 (Khao Yai Car Free Day 2023) อุทยานเขาใหญ่ ผนึกกำลัง ส.ท่องเที่ยว เครือข่ายสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดคาร์บอนในสภาพอากาศ

วันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ นายพฤฒิ เกิดชูชื่น ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ / ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ สมาคมดาราศาสตร์ ชมรมฮักเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเตรียมจัดงาน SUSTAINABLE TOURISM วันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023 (Khao Yai Car Free Day 2023) หรือ เขาใหญ่คาฟรีเดย์ ตั้งแต่หน้าด่านเก็บเงิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และด่านเนินหอม จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. เพื่อจัดกิจกรรม เดิน ปั่น วิ่ง ปลอดรถขึ้นอุทยาน เพื่อรณรงค์ลดคาร์บอนในอากาศ

 

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายนนี้ ซึ่งตรงกับ World Car Free Day มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล และหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและ เสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน โดยทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ และเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ปิดเขาใหญ่ จัดกิจกรรม ปลอดรถ 2023 (Khao Yai Car Free Day 2023) เพื่อรณรงค์ลดคาร์บอนในสภาพอากาศ

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการรณรงค์และผลักดันให้เกิด คาร์ ฟรี โซน เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ และลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ รวมถึงเราต้องการส่งสัญญาณให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ ที่มีผลกระทบโดยตรง ต่อสภาพแวดล้อมบนผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น โดยมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น การเสวนาเกี่ยวกับมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน โดยจะแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้ ภาคเช้า : ปักธง “เขาใหญ่ยั่งยืน” & “เดินเก็บขยะเขาใหญ่” ( Plogging Khao Yai)

ขณะที่ ภาคบ่าย : เติมความเข้าใจไปกับโลกยั่งยืน และภาคค่ำ : “กิจกรรมใต้แสงจันทร์” ณ ลานเขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมถึงการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชมรม เครือข่ายอนุรักษ์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมง่ายผ่าน Google Forms https://forms.gle/Tb7g1wUTWVmbEmyV6 แบะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม FB : สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ หรือโทรศัพท์ 094-239-3916 (คุณยุ้ย จิรา เลขาสมาคมฯ)

สำหรับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ภาพ/ข่าว นายวิทยา สกลเจริญ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา