นายด่าน กักกันสัตว์ ตรวจเข้ม ห้องเย็น 42 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว

วัน 12 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน น.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ สระแก้ว จ.สระแก้ว สั่งการให้ นายวรเศรษฐ์ คูวิ จิตรสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ สระแก้ว ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว สนธิกำลังร่วมกันออกปฏิบัติการ เชิงรุกตรวจสอบ ห้องเย็นภายในเขตจังหวัดสระแก้ว รวม 42 แห่ง เพื่อตรวจสอบสินค้าที่ อยู่ในห้องเย็น ถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์หรือไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบเก็บซากสุกร หรือเนื้อสุกรชำแหละ ภายในห้องเย็นว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และมีการลักลอบนำซากสุกรหรือเนื้อสุกรชำแหละที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ มาเก็บซุกซ่อนไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของ น.สพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ที่สั่งการด่วนถึงด่านกักกันสัตว์ ทั่วประเทศ ให้ยกระดับการปฏิบัติงาน การตรวจห้องเย็นทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบสินค้า ปศุสัตว์ ตามนโยบายรัฐบาล สกัดหมูเถื่อน ของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน น.สพ.ประหยัด ได้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการปฏิบัติ อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการพูดจาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการตรวจค้นกับ ผู้ประกอบการ โดยให้เจ้าหน้าที่อธิบายและทำความเข้าใจ กับผู้ประกอบการก่อนการเข้าตรวจค้น ห้องเย็น และการตรวจค้นให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมตรวจ ค้นแสดงตนเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่เกิดความกังวลใจ ซึ่งผลจากการปฏิบัติตรวจค้นห้องเย็นในพื้นที่ จ.สระแก้ว ไม่พบว่ามีการลักลอบนำซากสุกรหรือเนื้อสุกรชำแหละจากต่างประเทศเข้ามาซุกซ่อนแต่อย่างใด

 

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว