สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันตำรวจ

17 ต.ค.2566 ณ บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร และ พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้กราบขอรับความเมตตาจาก พระเทพวนาวชิรคุณ วิ.(ศิริวัฒน์ สิริวฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ และทุนดูแลรักษาพยาบาลบิดามารดาของข้าราชการตำรวจซึ่งป่วยติดเตียง จำนวน 75 ทุน จำนวนทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท และ พ.ต.อ.สาธิต ฯยังได้ร่วมกับคณะสนับสนุนทุนเพิ่มอีก 33 ทุน จำนวนทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 99,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนทุน 108 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จาก กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับพระสงฆ์และผู้ร่วมพิธี

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา