จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่

หน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา นำโดย นายปัญญา หลำประเสริฐ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทา (กู้ภัย1) นายกฤษดา มหาวิริโยทัย ที่ปรึกษาหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา(กู้ภัย 5)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่ และรับบัตรประจำตัว ที่ศาลาเอนกประสงค์ สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้กับอาสาสมัครใหม่ ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น กฏระเบียบ ข้อบังคับ และการมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายในงานท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ได้ให้เจ้าหน้าที่นำก๋วยเตี๋ยวไปตั้งร้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้รับประทานอาหารกันภายในงานดังกล่าวด้วย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา