HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ วัดโสธวราราม วรวิหาร โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

โดยเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฝึกเจริญจิตภาวนา สดับรับฟังพระธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระ อันเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สร้างสังคมมีสุข และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา