HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดงานเนื่องใน วันสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานฯแนะรัฐบาลใช้สภาเกษตรกรแห่งชาติและจังหวัดแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรม และตั้งงบประมาณช่วยเหลือดันเป็นองค์การเทียบเคียงหอการค้าจังหวัด

.ตราด/เวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายเรือง ศรีนาราง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด กรรมการและสมาชิก เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมประชุมและร่วมจัดกิจกรรมวันสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และร้อยโทธรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่านสารแสดงความยินดีกับวันสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งมีการถ่ายทอดไปพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสภาเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเน้นสมาชิกสภาเกษตรกร และสภาเกษตรกรมีบทบาทสำคัญในเรื่องการพัฒนางานด้านการเกษตร และการสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งให้กับอาชีพเกษตรกร ซึ่งนับจากนี้ขอให้สมาชิกสภาเกษตรได้มีความรักและสามัคคีเพื่อร่วมกับรัฐบาลในการสร้างแผนการพัฒนาสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

ขณะที่นายเรือง กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติก่อตั้งขึ้นมาเป็นยุคที่ 2 ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและการทำงานที่ดีขึ้น และมีงบประมาณในการส่งเสริมการทำงานและแก้ไขปัญหาโครงสร้างของเกษตรกรได้มากขึ้น ซึ่งต้องฝากให้รัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของสภาเกษตรกรให้มีบทบาทมากขึ้น ซึ่งต้องบอกว่า สภาเกษตรกรที่ผ่ามายังไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานในระดับปฏิบัติมากนัก ซึ่งหากจะต้องการแก้ปัญหาด้านการเกษตรกรรมของประเทศสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรในระดับจังหวัดจะช่วยรัฐบาลได้ทั้งในระดับแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติ แต่ทั้งหมดต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลที่ต้องเอื้อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยผมมั่นใจว่า ที่ผ่านมาองค์กรสภาเกษตรกรแห่งชาติและระดับจังหวัดเริ่มเข้าใจบทบาทและการทำงานมากขึ้น ซึ่งในยุคแรกอาจจะมองแล้วไม่สามารถทำอะไรอย่างเห็นผล แต่ครั้งนี้มีการแก้ไขกฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างของสมาชิกสภาเกษตรกรที่ดีขึ้น และเพิ่มงบประมาณมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สภาเกษตรกรในจังหวัดแก้ไขปัญหาและเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้ ซึ่งต้องบอกว่า เรามาถูกทางแล้วในการแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย นายเรืองกล่าว

หลังจากนั้น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่นำอาหารทั้งไก่ทอด เคเอฟซี ผ้าอ้อมเด็ก และขนมจำนวนมากไปเลี้ยงอาหารและมอบให้เด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราดท่ามกลางเด็กที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง