HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ นานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และการลูกเสือของประเทศไทย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา