HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฮือฮา ครั้งแรกของโลก ผุดเหรียญดินโคราช งานวิ่งเทรลสงวนชีวะมณฑล @สะแกราช 2024 วังน้ำเขียว

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมกับ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หน่วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม วิ่งเทรลพื้นที่สงวนชีวะมณฑล @สะแกราช ครั้งที่ 3 หรือวิ่งสะแกราช ณ ผืนป่าสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแลักระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ในช่วงต้อนรับปีใหม่ 2567

 

 

 

 

โดยการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานต้องการเฉลิมฉลองการที่จังหวัดนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี และได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก มีมติรับรองให้ “โคราชจีโอพาร์ค” เป็น “UNESCO Global Geopark” ซึ่งเท่ากับว่า กลายเป็น “เมือง 3 มรดกโลกของยูเนสโก” หรือที่เรียกว่า 3 ดินแดนมรดกโลกโคราช

สำหรับโคราชเป็นแห่งที่ 4 ของโลก หรือ UNESCO Triple Heritage City” โดย 1ใน 3 ดินแดนมรดกโลก คือ พื้นที่สงวนชีวะมณฑลสะแกราช ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ วังน้ำเขียว และปักธงชัย จึงจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อเชิญชวนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวไปสัมผัสงป่าสะแกราช ป่าแห่งมรดกโลก

 

 

 

 

ขณะที่ไฮไลต์ของงานวิ่งครั้งนี้ คือ เหรียญรางวัล ที่สามารถบอกนักวิ่งทั่วโลกว่า งานวิ่งของเราไม่เหมือนใคร และเป็นหนึ่งเดียว ที่เรานำเอาดินโคราช หรือดินด่านเกวียน มาประยุกต์ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนทำเป็นเหรียญวิ่งด้วยการเผา สร้างอัตลักษณ์ชุมชนคนปั้นดินโคราช ส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขยายตลาดสู่นานาชาติ

จึงขอเชิญชวน รีบสมัครวิ่งชีวมณฑลสะแกราช 2024 ครั้งที่ 3 โดยท่านสามารถสมัครได้ที่….https://sites.google.com/view/sakaeratrun2024/home และสามารถติดต่อได้ที่ 080-5397929

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ จ.นครราชสีมา