HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1

(30 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ตัวแทนจากทั้ง 11 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

การประชุมครั้งนี้ เพื่อบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อสั่งการจากการประชุม ดังนี้
1. ให้ตำรวจ บูรณาการร่วมกับอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ในการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังและป้องปรามบริเวณพื้นที่ที่มีการดื่มสังสรรค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือการทะเลาะวิวาท
2. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านความเร็ว ดื่มแล้วขับ โดยพิจารณาเพิ่มด่านตรวจความเร็วและตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทั้งถนนสายหลัก
และสายรอง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ
3. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำ พ.ร.บ. ภาคบังคับ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุจากรถได้รับความคุ้มครอง
นอกจากนี้ จากกรณีที่มีเหตุช้างป่าวิ่งชนรถยนต์ ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง 3076 หมู่ 25 บ้านสามพราน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ บริเวณพื้นที่เลยด่านคลองกลางหลุมตาสังฆ์ไปด้านในอุทยานแห่งชาติอ่างฤาไน ประมาณ 5 กิโลเมตร เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดฯ ได้มีความห่วงใยผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางในช่วงเทศกาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนต่างพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน และกำชับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสูด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย

 

จากนั้น นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดตรวจ/จุดบริการ บริเวณหน้านิคมขนมจีน ต.คลองนครเนื่องเขต ด่านชุมชน ต.บางไผ่ จุดตรวจ/จุดบริการบริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ต.คลองนา และจุดตรวจ/จุดบริการ บริเวณแยกดอนสีนนท์ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เมาไม่ขับ สร้างการตระหนักรู้ในด่านตรวจต่าง ๆ เรื่องอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมารยาทในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นำชุมชนต่างๆ ขอให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้พี่น้องประชาชน และช่วยกันพิจารณาเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหาแนวทางและมาตรการที่จทิศะทำให้ผู้ที่สัญจร มีความปลอดภัยและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา