HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาพาเที่ยวแปดริ้ว

วันที่ 3 ม.ค. 2567 นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาพาเที่ยวแปดริ้ว ประจำปี 2567 มีนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

 

สำหรับโครงการดังกล่าว อบจ.ฉะเชิงเทราได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ม.ค. 2567 โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) และนักเรียนโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม รวมจำนวน 150 คน เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งในวันที่ 3 ม.ค. 2567 เป็นการฝึกอบรมทางวิชาการ และวันที่ 4 ม.ค. 2567 เป็นการนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา