HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สสสส.12 ตบเท้าขอพรปีใหม่ เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข(สสสส.) รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะกรรมการรุ่น มอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567