HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตำรวจแปดริ้ว เปิดจองเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น “โสธรนิรมิต” สุดยอดวัตถุมงคลปี2567

วันที่ 18 ม.ค.67 พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุม เพื่อติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดสร้าง เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น “โสธรนิรมิต” โดยมี นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2 / กต.ตร.ภ.จว.ฉช. / ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ประธานดำเนินการโครงการฯ พร้อมด้วย คณะกต.ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา คณะที่ปรึกษา และผู้กับการและประธาน กต.ตร.ระดับสถานี 18 โรงพัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจินดาหลวง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
สำหรับ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น “โสธรนิรมิต” ที่กำเนิดเกิดขึ้น มาจากความศรัทธาใน บารมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผู้คนมากมายที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ เพื่อมากราบขอพึ่งบารมีหลวงพ่อพุทธโสธร ให้ช่วยดลบันดาลให้มีแต่ความสำเร็จ สมหวัง และสมปรารถนาดังตั้งใจ จึงเป็นแรงดลบันดาลใจ ให้รังสรรค์เหรียญองค์ “พระพุทธโสธร รุ่น โสธรนิรมิต” แลจักให้อิทธิฤทธิ์ เกิดขึ้นได้สมดั่งใจปรารถนา บันดาลขึ้นด้วยอำนาจ ฤทธิ์ และอภินิหารให้มีขึ้นโดยเฉียบพลันดั่งใจ “นิรมิต” ด้วยบารมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ที่ศักดิ์สิทธิ์ฯ
โดยการสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น โสธรนิรมิต พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้รับพระเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพภาวนาวชิรคุณ (เจ้าคุณเก๋น) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม มอบแผ่นทองที่ลอกจากองค์หลวงพ่อพุทธโสธร เพื่อมาเป็นมวลสาร ในการทำวัตถุมงคลรุ่นนี้ อีกทั้งยังได้มวลสารชนวนโลหะจาก ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ, พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง, หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ, พระมหาวิทยา วัดสนามจันทร์ และเกจิอาจารย์อีกมากมาย

พิธีพุทธาภิเษก วาระแรก ร่วมพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลของวัดโสธร ที่พระอุโบสถวัดโสธรวราราม เมื่อวันที่ 23 พ.ย.66
วาระที่สอง วันที่ 22 ก.พ.67
วาระเฉพาะรุ่น “โสธรนิรมิต” พิธีพุทธาภิเษก ที่วัดจุกเฌอ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระครูปลัดธรรมานุวัตร หลวงพ่อช้าง วัดจุกเฌอ แปดริ้ว สุดยอดเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงแห่งยุค เมตตาจัดพิธีพุทธาภิเษก ที่วัดจุกเฌอ
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานีตำรวจ และหน่วยบริการประชาชน ให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการดูแล รับใช้พี่น้องประชาชน
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติในงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน และงานจราจร
3. เพื่อจัดหานำเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงจัดอุปกรณ์พิเศษต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4. เพื่อเป็นกองทุนสำหรับดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจและครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสในกิจกรรมต่างๆ
5. สำหรับดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในการพัฒนาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และดำเนินกิจกรรมต่างๆแก่ข้าราชการตำรวจ และภาคประชาชน
6. กิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมการกุศลอื่นๆตามที่คณะ กต.ตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ( คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ) เห็นว่าเหมาะสม
สามารถร่วมทำบุญบูชาได้ที่
1. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. สถานีตำรวจภูธร ทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ศูนย์จองมาตรฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ว่าที่ร้อยโท สมศักดิ์ (หมวดโจ้) และคุณวิภาพร(ยุ้ย) ยุคขะระ ร่วมสมทบสร้างพระในครั้งนี้จำนวนเงิน 200,000 บาท

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา