HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เปิดการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นาย กำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

 

เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน กวาดล้างพื้นที่ในเรือนจำอย่างจริงจัง เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำให้หมดไป และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความโปร่งใส โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปราบปรามจับกุม หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการติดต่อค้ายาเสพติดภายในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จึงมอบหมายให้ข้าราชการของเรือนจำร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 182 คน เข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตรวจค้นเรือนนอน/สัมภาระของผู้ต้องขัง ตลอดจนตัวผู้ต้องขังและสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจำฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมราชทัณฑ์

 

 

ขณะที่ผลตรวจหาสารยาเสพติดผู้ต้องขังเป็นลบทุกราย และการสนธิกำลังในครั้งนี้จึงเป็นการปราบปราม ป้องกัน การลักลอบกระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการควบคุมหรือการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์อันดีของกรมราชทัณฑ์ต่อสังคมภายนอก ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา