HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ททท.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ 5 ภาคีเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “8Riew Feel แฟ Coffee&Friends”

วันที่ 2 ก.พ.67 นายชลธี ยังตรง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดงาน “8Riew Feel แฟ Coffee&Friends” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ.67 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา มี 5 ภาคีเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทม.ฉะเชิงเทรา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา มรภ.ราชนครินทร์ และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ฉะเชิงเทรา (YEC) เข้าร่วม

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา